Travní směsi

Osivo travní - park, 3 kg

Ornamentální směs, kterou doporučujeme pro založení okrasných trávníků. Směs je složená z odrůd nižšího vzrůstu, zajímavě tvarovaných listů a malého nárůstu travní hmoty. Kombinace jílku vytrvalého, lipnice luční a kostřav... 535,00 Kč Detail

Osivo travní - pažit, 3 kg

Travní směs PAŽIT snoubí okrasný vzhled trávníku se střední odolností vůči zátěži. Je velmi vhodná pro trávníky u rodinných domů či hřiště.
535,00 Kč Detail

Osivo travní - hřiště, 10 kg

Travní směs je složená převážně ze zátěžových komponentů. Travní porosty založené z této směsi umožňují bezproblémový pohyb osob a zvířat. Jejich růst a vývoj je poměrně intenzivní včetně rychlé obnovy při jejich po�... 1 366,00 Kč Detail

Osivo travní - Sahara, 3 kg

Travní směs do sucha. Je založena na speciálních odrůdách kostřavy rákosovité, která je velmi oblíbena pro svoji nenáročnost na zálivku. Vytváří hrubší trávník odolný jak vůči suchu tak zátěži a vyžaduje minimální péč... 453,00 Kč Detail

Osivo travní - park, 1 kg

V travní směsi převažují komponenty okrasného charakteru. Trávník je jemnější a hustší. 142,00 Kč Detail

Osivo travní - hřiště 1 kg

Travní směs je složená převážně ze zátěžových komponentů. Travní porosty založené z této směsi umožňují bezproblémový pohyb osob a zvířat. Jejich růst a vývoj je poměrně intenzivní včetně rychlé obnovy při jejich po�... 145,00 Kč Detail

Osivo travní - stín 0,5 kg

Tato směs řeší problém se zatravněním zastíněných ploch, kde pro nedostatek světla nelze vypěstovat kvalitní trávník z klasických travních směsí. 112,00 Kč Detail

Osivo travní - stín 2 kg

Tato směs řeší problém se zatravněním zastíněných ploch, kde pro nedostatek světla nelze vypěstovat kvalitní trávník z klasických travních směsí. 446,00 Kč Detail

Osivo travní - pažit, 10 kg

Travní směs "PAŽIT Profi" snoubí okrasný vzhled trávníku se střední odolností vůči zátěži. Je velmi vhodná pro trávníky u rodinných domů či hřiště. 1 711,00 Kč Detail

Osivo travní - park, 10 kg

Ornamentální směs pro založení okrasných trávníků. Směs je složená z odrůd nižšího vzrůstu, zajímavě tvarovaných listů a malého nárůstu travní hmoty. Kombinace jílku vytrvalého, lipnice luční a kostřav umožňuje i střední... 1 337,00 Kč Detail

JETELOTRÁVA

Poskytuje vysoký výnos bílkovinné píce minimálně ve třech sečích. Je vhodná na zelené krmení i pro výrobu siláže. 435,00 Kč Detail

LOUKA

Intenzivní směs vhodná na výrobu sena i siláže. Vysoký podíl srhy a ovsíka zajišťuje velmi vysoký výnos píce na sušších i vlhčích stanovištích. První seč je nutné provádět časně, již na
počátku metání (květu) trav.
444,00 Kč Detail

PASTVINA kozy, ovce

Druhově bohatá směs pro luční a pastevní využití je určená pro malé přežvýkavce. Dává hodně hmoty, výborně obrůstá a je odolná vůči sešlapání. Jetelovina štírovník růžkatý působí
příznivě na trávicí trakt zví...
435,00 Kč Detail

KVĚTNATÁ LOUKA S BYLINAMI 0,5 kg

Pestrobarevná směs podporující biodiverzitu, s vysokou nektarodárností pro opylovače. Díky jetelovinám, které vážou vzdušný dusík, není nutné směs hnojit. 316,00 Kč Detail

LOUKA RANÁ

Velmi intenzivní směs, která snáší různé polohy, a to i sušší a vlhčí. Směs je nutné brzy kosit, nejlépe na začátku metání srhy. Rané a vysoké výnosy píce zajišťuje vysoký podíl srhy a ovsíku. Směs je doplněna dalšími... 1 365,99 Kč Detail

KVĚTNATÁ LOUKA S BYLINAMI 10 kg

Pestrobarevná směs podporující biodiverzitu, s vysokou nektarodárností pro opylovače. Díky jetelovinám, které vážou vzdušný dusík, není nutné směs hnojit. 5 893,99 Kč Detail

DOSEV - travní směs 2 kg

Tato regenerační směs je určena pro rychlou obnovu a dosev trávníků a hřišť. 267,00 Kč Detail

DOSEV - travní směs 0,5 kg

Tato regenerační směs je určena pro rychlou obnovu a dosev trávníků a hřišť. 68,00 Kč Detail