Travní směsi

SEED SERVICE Travní osivo Park, 3 kg

Ornamentální směs, kterou doporučujeme pro založení okrasných trávníků. Směs je složená z odrůd nižšího vzrůstu, zajímavě tvarovaných listů a malého nárůstu travní hmoty. Kombinace jílku vytrvalého, lipnice luční a kostřav... 521,05 Kč Detail

SEED SERVICE Travní osivo Pažit 3 kg

Travní směs PAŽIT snoubí okrasný vzhled trávníku se střední odolností vůči zátěži. Je velmi vhodná pro trávníky u rodinných domů či hřiště.
521,05 Kč Detail

SEED SERVICE Travní osivo Hřiště 10 kg

Travní směs je složená převážně ze zátěžových komponentů. Travní porosty založené z této směsi umožňují bezproblémový pohyb osob a zvířat. Jejich růst a vývoj je poměrně intenzivní včetně rychlé obnovy při jejich po�... 1 302,00 Kč Detail

SEED SERVICE Travní osivo Sahara, 3 kg

Travní směs do sucha. Je založena na speciálních odrůdách kostřavy rákosovité, která je velmi oblíbena pro svoji nenáročnost na zálivku. Vytváří hrubší trávník odolný jak vůči suchu tak zátěži a vyžaduje minimální péč... 441,18 Kč Detail

SEED SERVICE Travní osivo Park, 1 kg

V travní směsi převažují komponenty okrasného charakteru. Trávník je jemnější a hustší. 138,30 Kč Detail

SEED SERVICE Travní osivo Hřiště 1 kg

Travní směs je složená převážně ze zátěžových komponentů. Travní porosty založené z této směsi umožňují bezproblémový pohyb osob a zvířat. Jejich růst a vývoj je poměrně intenzivní včetně rychlé obnovy při jejich po�... 141,22 Kč Detail

SEED SERVICE Travní osivo Stín 0,5 kg

Tato směs řeší problém se zatravněním zastíněných ploch, kde pro nedostatek světla nelze vypěstovat kvalitní trávník z klasických travních směsí. 109,08 Kč Detail

SEED SERVICE Travní osivo Stín 2 kg

Tato směs řeší problém se zatravněním zastíněných ploch, kde pro nedostatek světla nelze vypěstovat kvalitní trávník z klasických travních směsí. 434,37 Kč Detail

SEED SERVICE Travní osivo Pažit 10 kg

Travní směs "PAŽIT Profi" snoubí okrasný vzhled trávníku se střední odolností vůči zátěži. Je velmi vhodná pro trávníky u rodinných domů či hřiště. 1 666,37 Kč Detail

SEED SERVICE Travní osivo Park, 10 kg

Ornamentální směs pro založení okrasných trávníků. Směs je složená z odrůd nižšího vzrůstu, zajímavě tvarovaných listů a malého nárůstu travní hmoty. Kombinace jílku vytrvalého, lipnice luční a kostřav umožňuje i střední... 1 302,12 Kč Detail

SEED SERVICE Travní osivo Jetelotráva 3 kg

Poskytuje vysoký výnos bílkovinné píce minimálně ve třech sečích. Je vhodná na zelené krmení i pro výrobu siláže. 462,00 Kč Detail

SEED SERVICE Travní směs Louka 3 kg

Intenzivní směs vhodná na výrobu sena i siláže. Vysoký podíl srhy a ovsíka zajišťuje velmi vysoký výnos píce na sušších i vlhčích stanovištích. První seč je nutné provádět časně, již na
počátku metání (květu) trav.
432,42 Kč Detail

SEED SERVICE Travní osivo Pastvina - pastevní směs 3 kg

Druhově bohatá směs pro luční a pastevní využití je určená pro malé přežvýkavce. Dává hodně hmoty, výborně obrůstá a je odolná vůči sešlapání. Jetelovina štírovník růžkatý působí
příznivě na trávicí trakt zví...
423,65 Kč Detail

SEED SERVICE Travní osivo Květnatá louka s bylinami 0,5 kg

Pestrobarevná směs podporující biodiverzitu, s vysokou nektarodárností pro opylovače. Díky jetelovinám, které vážou vzdušný dusík, není nutné směs hnojit. 350,00 Kč Detail

SEED SERVICE Travní osivo Louka raná 10 kg

Velmi intenzivní směs, která snáší různé polohy, a to i sušší a vlhčí. Směs je nutné brzy kosit, nejlépe na začátku metání srhy. Rané a vysoké výnosy píce zajišťuje vysoký podíl srhy a ovsíku. Směs je doplněna dalšími... 1 330,36 Kč Detail

SEED SERVICE Květnatá louka s bylinami 10 kg

Pestrobarevná směs podporující biodiverzitu, s vysokou nektarodárností pro opylovače. Díky jetelovinám, které vážou vzdušný dusík, není nutné směs hnojit. 5 740,24 Kč Detail

SEED SERVICE Travní osivo Dosev 2 kg

Tato regenerační směs je určena pro rychlou obnovu a dosev trávníků a hřišť. 260,03 Kč Detail

SEED SERVICE Travní osivo Dosev 0,5 kg

Tato regenerační směs je určena pro rychlou obnovu a dosev trávníků a hřišť. 66,23 Kč Detail

SEED SERVICE Pastvina pro ovce a kozy 10 kg

Vytrvalá pastvina bez jetele plazivého. Vyniká rychlým nárustem hmoty i odolností k sešlapání. Luční i pastevní využití. Odolná k vymrzání, vhodná i do vyšších poloh. 1 302,00 Kč Detail

SEED SERVICE Pastvina ranná 10 kg

Pozdní srha zvyšuje odolnost směsi k suchu. Pastvina je určena k postupnému spásání. Vysoký obsah jednoduchých sacharidů. 1 246,00 Kč Detail